Pokud využíváte některé naše služby, vč. online formuláře na našich stránkách, udělujete nám
tím Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jako správce údajů odpovídáme za to, že veškeré naše činnosti zpracování jsou v souladu s
právními požadavky, a toto zpracování vašich osobních údajů můžete rovněž důvodně
očekávat („oprávněné zájmy“).

Vaše práva

Právo na přístup

Máte právo získat informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a jak tyto údaje
zpracováváme.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete nás vždy požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz

Můžete odstranit data, která o vás uchováváme tím, že nás o tom písemně požádáte. Je nutné
Vás informovat, že některé údaje musíme uchovávat navzdory Vašemu právu, nařizuje-li nám
to platná legislativa.

Právo na omezení zpracování

Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete
nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budeme vaše
údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát.
Nicméně po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při
jejich používání budeme vaše osobní údaje opět zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o vás
uchováváme, a to ve strojově čitelném formátu. V této souvislosti vám údaje zpřístupníme.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti
dalšímu zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje i námitku proti zpracování údajů, které
zpracováváme bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete kdykoliv
vznést námitku proti tomu, že dostáváte další informační bulletiny. Pokud nesouhlasíte s
některým z našich účelů zpracování na základě našeho oprávněného zájmu nebo pokud proti
němu chcete vznést námitku, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoliv
vznést námitku proti zpracování. V takovém případě zašlete e-mail na adresu info@fourj.cz.
Následně znovu přezkoumáme činnost zpracování, a buď zpracování vašich osobních údajů
pro tento účel ukončíme, nebo vám vysvětlíme naše důvody, které si zaslouží ochranu, a proč
budeme ve zpracování pokračovat.

Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme v souvislosti s algoritmy, které mají zjednodušit naše
procesy. Máte samozřejmě právo nebýt předmětem rozhodnutí vycházejících výhradně z
automatizovaného zpracování. Pokud se domníváte, že jsme vám neoprávněně odmítli
přístup, můžete se na nás vždy obrátit na adresu info@fourj.cz. Případ následně zvlášť
posoudíme a rozhodneme zvlášť o každém případu.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že došlo z naší strany k neoprávněnému zpracování vašich osobních
údajů nebo k porušení vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového
úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je v našem případě:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz

Chcete-li svoje práva uplatnit, můžete se kdykoliv obrátit na adresu info@fourj.cz.

Jaké údaje o Vás zpracováváme

Kontaktní informace

Jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailová adresa, vaše uživatelské jméno na jiných sociálních
sítích.

Důvod:

Když nás kontaktujete, shromažďujeme tyto údaje, protože potřebujeme vědět, s kým
hovoříme a o čem hovoříme, abychom vám mohli pomáhat s vyřešením Vaší žádosti či
problému, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Uvedené platí i v případech, že zanecháte
komentář na sociálních sítích nebo na našich stránkách pro fanoušky. Tyto údaje nespojujeme
s vašimi profilovými údaji na naší platformě, ale i tak vás můžete na základě vašeho
uživatelského jména na sociálních sítích identifikovat.

Váš telefonní hovor může být monitorován a nahráván za účelem zajištění kvality a
řádného fungování našich služeb. Záznamy mohou být uchovány až šest měsíců pouze
pro interní potřeby.

Profilové údaje (kmenové údaje)

Jméno, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, adresa, zájmy, demografické údaje (věk,
adresa)

Důvod:

S každým přístupem uchováváme tyto informace z technických důvodů. Části těchto informací
rovněž používáme k včasnému odhalení podezřelé chování a k tomu, abychom zabránili
škodám.

Platební údaje

Způsob platby

Důvod:

Tyto informace potřebujeme, abychom mohli sledovat vaše platby a přiřadit je k vámi
zadaným objednávkám našich služeb. V závislosti na platební metodě, kterou zvolíte v rámci
vaší objednávky, v některých případech sdílíme vaše údaje s poskytovatelem této platební
metody; pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby
nikdy nezpracováváme a vaše interakce probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební
brány.

Informace o Vaší odborné způsobilosti vyplývající
ze zákona 361/2000 Sb. a 247/2000 Sb.

Informace uvedené na Přihlášce, údaje z Řidičského průkazu, karty řidiče, karty do tachografu

Důvod:

Tyty informace musíme uchovávat podle platné legislativy. Jakmile pomine lhůta pro
jejich držení, budou trvale odstraněny.

Informace o Vaší zdravotní způsobilosti

Informace uvedené na Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Důvod:

Tyty informace musíme uchovávat podle platné legislativy. Jakmile pomine lhůta pro jejich
držení, budou trvale odstraněny.

Naše společnost neposkytuje Vaše údaje žádným třetím
stranám. Výjimku tvoří:

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které dle zákona 247/2000 Sb. musí
autoškola informovat o probíhající výuce a výcviku a o uchazečích o řidičská
oprávnění. V této souvislosti se úřadu zasílá jméno a příjmení žadatele, jeho datum
narození, adresa, číslo řidičského průkazu, pokud jej vlastní, druh výuky a výcviku
a skupiny vozidel, pro které budou výuka a výcvik žadatelů prováděny,
jiné autoškoly, pokud bude výuka a výcvik pokračovat v jiné autoškole a žadatel
o řidičské oprávnění k tomu udělí svůj souhlas.